Libra-Balance

De mens vergeleken met een computer

Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Deze programma ’s kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer op een gegeven moment minder functioneert of zelfs vastloopt. De Touch of Matrix methodiek zorgt ervoor dat er in het besturingssysteem gekeken kan worden en zorgt dat de programma’s of alle data die de computer blokkeren of verhinderen afgesloten zullen worden.

Ik kan de lading achter een bepaald probleem of een specifieke klacht weghalen. Een goede vergelijking is die met een iPhone. Elke app heeft zijn vaste plek. Houd je het pictogram ingedrukt, dan komen de apps in beweging. Pas dan kunnen apps worden verwijderd of verplaatst en kan de inhoud van de telefoon worden veranderd De ‘data’, die vergeleken kan worden met een bepaalde lading die de klacht veroorzaakt, zal dus afgesloten en stopgezet worden waardoor de iPhone meer ruimte krijgt om weer goed te functioneren.

We maken allemaal gebeurtenissen mee in ons leven, mooie en minder mooie. De vraag is: wat doen we ermee? Velen zullen zeggen: ach… het heeft een plek gekregen. Als we de computer als metafoor voor de mens gebruiken dan zou dat betekenen dat je die gebeurtenissen als een programma op je harde schijf zet. Eerst is dat geen probleem, je harde schijf kan dat nog wel aan. Maar wat als je dat met alle gebeurtenissen in je leven doet? Juist, je geeft het een plekje, maar zo krijg je wel héél veel plekjes. Je harde schijf raakt vol en net als bij een computer zal je steeds minder functioneren, je wordt langzamer en de verbinding met het internet wordt verstoord. Je raakt overvol met angsten, zorgen en klachten. Wat doe je dan? Je zoekt hulp. Misschien heb je eerst in de reguliere geneeskunde de oplossing gezocht. Maar stel dat dit niet het gewenste resultaat geeft? Immers alles door medicatie onderdrukken is niet de echte oplossing en wanneer je psychologische hulp krijgt lijkt dat op het sorteren van het bureaublad van je computer, je harde schijf blijft echter net zo vol. Zo kan het een langdurig proces worden. Het verstand zit in de weg, er wordt zelfs gezegd dat het tussen de oren zit. Het gevolg kan zijn: vage klachten die maar niet weg gaan. Het verstand is dan één van de grootste blokkades.

Klik hier om naar de pagina Touch of Matrix en verbinding met je ware ik te gaan.

error: Content is protected !!