Libra-Balance

Magnetiseren / Magnetiseur

Magnetiseren, oftewel energetisch behandelen, is een natuurgeneeswijze dat al duizenden jaren oud is en bij ons als mensen hoort. Denk maar eens aan een moeder die intuïtief over de pijnlijke knie wrijft van haar kind als die net is gevallen. Tijdens een energetische behandeling wordt het zelfgenezend vermogen van lichaam én geest geactiveerd en gestimuleerd. Door blokkades in het lichaam en door disbalans kunnen mensen ziek worden en klachten gaan vertonen.  

Tijdens het magnetiseren wordt er energie doorgegeven, met als doel de energiebalans bij mens (of dier) te herstellen, zodat de levensenergie (Chi) weer vrij kan stromen en blokkades worden opgeheven. Dit is altijd positieve, helende energie.

Voel je er iets van ?

Soms voel je iets, maar vaak ook niet. Dat maakt niet uit, ieder mens reageert er op zijn eigen manier op. Een behandeling wordt vaak als heel ontspannend ervaren, en in veel gevallen zelfs troostgevend. Men zou warmte of kou kunnen voelen, of lichte tintelingen. Dit is altijd van voorbijgaande aard en kan geen enkel kwaad.

Het is mogelijk dat er na de behandeling een terugslag plaatsvindt, dit komt omdat er blokkades zijn verwijderd waardoor het herstel zijn werk kan doen.  

Hoe vaak behandelen ?

Een behandeling helpt soms al heel snel, en kan vaak nog lang doorwerken. Het aantal behandelingen is vaak ook afhankelijk van de ernst van de klacht en het feit hoelang de klacht al bestaat. Loopt men er al een tijdje mee rond, moet men erop rekenen dat 1 of 2 behandelingen meestal niet voldoende zijn. Aangeraden wordt om in ieder geval op zo’n 3 behandelingen te rekenen. Vanaf dat moment kan er samen naar gekeken worden of deze manier van behandelen aanslaat, en of het raadzaam is om de behandeling nog even voort te zetten.

error: Content is protected !!